Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các loại mỹ phẩm thông dụng

- Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 10/2019
- Giảng viên: Việt Nam
- Thời lượng khóa học: 3 tuần
- ..

4.5
(275 đánh giá)

Giảng viên
Việt Nam

Thời lượng
12 buổi

- Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 10/2019

- Giảng viên: Việt Nam

- Thời lượng khóa học: 3 tuần

- Lý thuyết và thực hành trên máy quy mô phòng thí nghiệm. Hướng dẫn thực hành chi tiết trên quy mô sản xuất thực tế.

Thông tin về giảng viên

Việt Nam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Đăng ký khóa học