Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các dạng mỹ phẩm thông dụng

Nội dung đang cập nhật....

4.5
(275 đánh giá)

Giảng viên
Việt Nam- Hàn Quốc

Thời lượng
14 buổi

- Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 12/2019

- Giảng viên: Việt Nam- Hàn Quốc

- Thời lượng khóa học: 2 tuần

- Lý thuyết và thực hành trên máy quy mô phòng thí nghiệm. Hướng dẫn thực hành chi tiết trên quy mô sản xuất thực tế.

 36e7edb82826cc789537

Thông tin về giảng viên

Việt Nam- Hàn Quốc

Nội dung đang cập nhật...

Đăng ký khóa học