Bào chế các dạng mỹ phẩm đặc biệt có ứng dụng Probiotic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4.5
(275 đánh giá)

Giảng viên
Hàn Quốc

Thời lượng
5 buổi

- Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 11/2019

- Giảng viên: Việt Nam

- Thời lượng khóa học: 1 tuần

- Lý thuyết và thực hành trên máy quy mô phòng thí nghiệm. Hướng dẫn thực hành chi tiết trên quy mô sản xuất thực tế.

b6e18d9f7311974fce00

Thông tin về giảng viên

Hàn Quốc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Đăng ký khóa học