Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các dạng mỹ phẩm thông dụng

Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các dạng mỹ phẩm thông dụng

Nội dung đang cập nhật....

Bào chế các dạng mỹ phẩm đặc biệt có ứng dụng Probiotic

Bào chế các dạng mỹ phẩm đặc biệt có ứng dụng Probiotic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Phát hiện và định lượng một số chất bảo quản nhóm Paraben, nhóm Methylisothiazolinon (MCT và MIT) bị cấm hoặc có giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC”

Phát hiện và định lượng một số chất bảo quản nhóm Paraben, nhóm Methylisothiazolinon (MCT và MIT) bị cấm hoặc có giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các loại mỹ phẩm thông dụng

Khóa đào tạo: Lý thuyết và thực hành bào chế các loại mỹ phẩm thông dụng

- Thời gian: Dự kiến khai giảng tháng 10/2019

- Giảng viên: Việt Nam
- Thời lượng khóa học: 3 tuần
- ..